Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Polityka Prywatności Firmy Budowlanej BUD-REM

83-330 Żukowo, ul. Bolesława Prusa 35

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 607 306 901

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony Twoich Danych osobowych stosowane przez nas, czyli przez Firmę Budowlaną BUD-REM, będące administratorem Twoich Danych osobowych, w tym m.in.:

• określa cel, zakres i okres, przez jaki będą przetwarzane przez Firmę Budowlaną
BUD-REM Twoje Dane osobowe;

• opisuje komu i na jakich zasadach Firma Budowlana BUD-REM może udostępnić Twoje Dane osobowe;

• zawiera informacje o Twoich uprawnieniach, jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez Firmę Budowlaną BUD-REM Twoich Danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera w szczególności wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które go przepisy mają zastosowanie od 25 maja 2018 r.

 

I. Definicje

1. Osoba fizyczna– użytkownik korzystający z usług świadczonych przez Firma Budowlana BUD-REM,

2. Firma Budowlana BUD-REM – Administrator Danych z siedzibą w Żukowie, ul. Bolesława Prusa 35,

3. Polityka Prywatności – ustanowiony przez Firma Budowlana BUD-REM dokument, który właśnie czytasz.

4. Dane osobowe – wszystkie dotyczące Ciebie informacje (np. takie jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu, itd.) , które Ty osobiście udostępnisz w Firmie Budowlanej BUD-REM.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od 25 maja 2018 r.

 

II. Przetwarzanie Danych osobowych będziemy przetwarzać twoje Dane osobowe zgodnie z zasadami wyjaśnionymi w pkt 1 - 10 poniżej, w których znajdziesz również wszelkie informacje, których podanie jest wymagane przez przepisy RODO, a w szczególnie przez art.13 RODO.

1. Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych?

Administratorem Twoich Danych osobowych jest Firma budowlana BUD-REM z siedzibą w Żukowie przy ul. Bolesława Prusa 35.

2. Jak się możesz skontaktować z administratorem? tel. 607 306 901; 603 818 613;
(58) 684 86 13; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Jakie Twoje Dane osobowe przetwarza Firma Budowlana BUD-REM?

Przetwarzamy Twoje Dane osobowe, które Ty nam udostępniłeś podczas podpisywania z nami umowy.

 

5. W jakim celu Firma Budowlana BUD-REM przetwarza Twoje Dane osobowe?

•  Jeżeli korzystasz z usług świadczonych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego,

• Jeżeli udzielisz takiej zgody w Firma Budowlana BUD-REM, to będziemy mogli przetwarzać Twoje Dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą telefonicznie lub wysyłania Ci na Twój adres e-mail lub na Twój telefon komórkowy informacji o naszych ofertach lub innych naszych informacji handlowych.

• Jeśli interesują Cię oferty lub inne informacje handlowe i wyrazisz zgodę na otrzymywanie takich informacji, to będziemy mogli przetwarzać Twoje Dane osobowe w celu przesyłania Ci

takich informacji.

• Jeśli będziemy chcieli przetwarzać Twoje Dane osobowe w innym celu, niż ten w jakim je zebraliśmy i o jakim Cię wcześniej poinformowaliśmy, to zanim to zrobimy poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

6. Na jakiej podstawie Firma Budowlana BUD-REM przetwarza Twoje Dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania przez Firmę Budowlaną BUD-REM Twoich Danych osobowych jest:

• zawarcie przez Ciebie z nami umowy oraz jej realizacja,

• wyrażona przez Ciebie zgoda,

• realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów przez Firmę Budowlaną BUD-REM (administratora).

A przede wszystkim Firma Budowlana BUD-REM przetwarza Twoje Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami RODO.

 

7. Komu Firma Budowlana BUD-REM będzie udostępniać Twoje Dane osobowe?

Przyjętą przez nas zasadą jest, że nie udostępniamy Twoich Danych osobowych osobom lub podmiotom trzecim. Ale mogą wystąpić wyjątki od tej zasady, w przypadkach:

• gdy wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie Twoich Danych osobowych – przy czym możesz w każdym momencie odwołać taką zgodę;

W szczególnych przypadkach Twoje Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas na

wniosek podmiotów uprawnionych do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np.: uprawnionych organów państwowych lub organów ścigania.

Gwarantujemy, że każdy taki wniosek o udostępnienie Twoich Danych osobowych jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie Twoich Danych osobowych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich Danych osobowych.

 

8. Jak długo Firma Budowlana BUD-REM będzie przetwarzać Twoje Dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe najkrócej, jak to możliwe.

• Dla poszczególnych przypadków przetwarzania Danych osobowych czas ich przetwarzania może wynosić tak długo, dopóki obowiązuje umowa.

• Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych – będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

 

 

III. Ochrona Danych osobowych i bezpieczeństwo

1. Firma Budowlana BUD-REM dba o bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych dzięki stosowaniu odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które zapewniają w szczególności poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich

Danych osobowych.

2. Firma Budowlana BUD-REM oświadcza, iż do ochrony przetwarzania Danych osobowych wykorzystuje odpowiednio zabezpieczone systemy informatyczne, stosuje aktualne i sprawdzone technologie oraz stosowne procedury zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

3. Firma Budowlana BUD-REM zapewnia ponadto, że Twoje Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

 

IV. Twoje prawa związane przetwarzaniem Twoich Danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych, Firma Budowlana
 BUD-REM ma wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować – Twoje

prawa zostały opisane poniżej.

1. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której Firma Budowlana BUD-REM przetwarza Twoje dane osobowe.

Przetwarzanie przez nas Twoich Danych osobowych na  podstawie wyrażonej przez Ciebie wcześniej zgody będzie zgodne z prawem do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody.

2. Prawo dostępu do Danych osobowych

Masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jacy są odbiorcy lub

kategorie odbiorców Twoich Danych osobowych oraz jaki jest planowany okres przechowywania  przez nas Twoich Danych osobowych (a gdy nie jest to możliwe do określenia, to kryteria ustalania tego okresu).

3. Prawo do sprostowania Danych osobowych

Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich Danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych.

4. Prawo do usunięcia Danych osobowych

Masz prawo żądać usunięcia przetwarzanych przez nas Twoich Danych osobowych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje Dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzanych przez nas Twoich Danych osobowych w

następujących przypadkach:

• gdy zgłosisz nam, że przetwarzane przez nas Twoje Dane osobowe są nieprawidłowe –

ograniczenie następuje na okres pozwalający nam na weryfikację prawidłowości Twoich Danych osobowych;

• gdy nie będziemy mieli podstawy prawnej do przetwarzania Twoich Danych osobowych , a Ty sprzeciwisz się definitywnemu ich usunięciu i w zamian zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;

• gdy nie będziemy potrzebować już Twoich Danych osobowych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych – ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy istnieje po naszej stronie prawnie uzasadniona podstawa prawna, nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, pozwalająca nam na dalsze przetwarzanie Twoich Danych osobowych.

6. Prawo do przenoszenia Danych osobowych

Masz prawo żądać otrzymania od Firma Budowlana BUD-REM Twoich Danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez

Firma Budowlana BUD-REM Twoich Danych osobowych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku, gdy uznasz, że Firma Budowlana BUD-REM przetwarzając Twoje Dane osobowe naruszyło Twoje prawa lub przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V. Niezamówione informacje handlowe

1. Firma Budowlana BUD-REM nie będzie wysyłać Ci drogą elektroniczną niezamówionych informacji handlowych.

2. Twoje Dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez Firmę Budowlaną BUD-REM w celu przesyłania Ci drogą elektroniczną naszych informacji handlowych wyłącznie w przypadku, gdy wyrazisz nam na to odpowiednie zgody.

W każdej chwili będziesz mógł też odwołać takie zgody.

 

Co te zmiany oznaczają dla Ciebie?

Zmiany oznaczają, że będziesz miał większą kontrolę nad tym jakie Twoje dane i w jakich celach są przez nas przetwarzane. Ułatwiamy Ci dostęp do Twoich danych oraz realizację przysługujących Ci zgodnie z RODO wyżej omówionych praw.